INFORMACJAMając na względzie fakt, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1, dalej: RODO), chcielibyśmy przedstawić Państwu podstawowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez firmę DE.AL Sp. z o.o. z siedzibą w 30-720 Kraków, ul. Saska 14,  KRS 0000295856, NIP 6751398756.
W ramach usług i oferty sklepu internetowego www.opakowaniadeal.com :
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest DE.AL Sp. z o.o. 30-720 Kraków, ul. Saska 14
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail:  iod@opakowaniadeal.com
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień handlowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie.
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia handlowego oraz obsługi posprzedażowej.
5) jako administrator jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych osobowych i dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa do celów podatkowych i rozrachunkowych.
6) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia
Informujemy również, że w dowolnym momencie możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, kontaktując się z nami drogą listową na adres: DE.AL Sp. z o.o. 30-720 Kraków, ul. Saska 14 lub elektroniczną na adres e-mail iod@opakowaniadeal.com

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, szczegóły w "polityce cookies"

Zamknij